(42) 630 00 99 biuro@jenerix.com.pl

WC - Bond®

Stop chromo-kobaltowy pod porcelanę

 

WC Bond® jest to stop nieszlachetny przeznaczony do napalania ceramiki, zawierający w swoim składzie : 61% Co, 27% Cr, 6% Mo, 5% W, 1% Si, <1 Mn, <1 Fe, <1 C.

Technika użycia stopu WC-Bond®

  1. Woskowanie: Ściany powinny mieć grubość min. 0,3 mm przy woskowaniu, a kanały wlewowe 4 mm.
  2. Obcinanie nadlewów: jednopunktowe - bezpośrednio; Wielopunktowe - pośrednio.
  3. Masa osłaniająca: Użyj płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe, usuń jakikolwiek nadmiar powietrzem. Należy używać masy na bazie fosfatu. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
  4. Wypalanie: Po właściwym czasie tężenia należy umieścić pierścień w zimnym piecu do wygrzewania pierścieni i podnieść temperaturę  do 870°C i wygrzewać przez godzinę. 
  5. Tygiel: krzemowy lub cyrkonowy
  6. Odlewanie palnikiem: Nawiń maszynę 1 obrót więcej niż do metali szlachetnych. Użyj propanowo-tlenowego palnika z końcówką z wieloma otworami. Nie używaj topnika. 
  7. Odlewanie indukcyjne lub  elektryczne: Ustaw prędkość ramienia na 400 - 450 obrotów. Ustaw dużą siłę i upewnij się, że stop jest roztopiony. Temperatura automatycznego topienia - 1485 ° C z 5 sekundowym podgrzewaniem.
  8. Oksydacja i odgazowanie: 650-980° C próżniowo, 0 min. podtrzymanie, usuń tlenki.
  9. Aplikacja porcelany: Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta porcelany.