(42) 630 00 99 biuro@jenerix.com.pl

Veri Model OS White

Żywica 3D

 

Nowa żywica VeriModel OS White 3D Print zapewnia wysokiej jakości, precyzyjne modele w kolorze białym.

 

Druk w systemach DLP ze źródłem światła 385 nm lub 405 nm.

 

Idealny do druku bardzo dokładnych modeli ortodontycznych i prezentacyjnych.

 

Opakowanie 1 kg (910ml).

 

Dane techniczne:

 

  • Wytrzymałość na zginanie (ASTM D790) ≥80 MPa
  • Moduł sprężystości przy zginaniu (ASTM D790) ≥1850 MPa
  • Wydłużenie przy zerwaniu (ASTM D638) - 14%
  • Lepkość - 600–800 cP w 25 ° C
  • Gęstość - ca. 1,1 g / ml
  • Kolor - Biały

 

Version=1

[General]
Name="VeriModel OS White 18.1"
Heater Temperature=18 ; °C
Heater Enable=False ; true/false

[:/Gen-1UV/General]
Printer Classes=["Pico UV385", "PRO UV385"]

[:/Gen-1UV/Curing]
; Cure through = M·T + O
Multiplier=1
Offset=0.10
XY Scale = 1.0031

Burn-In Layers=1
Burn-In Exposure=0.5 ; mm
Burn-In XY Compensation = -0.25 ; mm

; T [mW/cm²·s , mm]
Z=[5.5, 0.010]
Z=[10.5, 0.115]
Z=[15.5, 0.170]
Z=[20.5, 0.215]
Z=[25.0, 0.240]
Z=[30.0, 0.265]
Z=[35.0, 0.295]
Z=[40.0, 0.310]
Z=[45.0, 0.325]
Z=[50.0, 0.340]
Z=[150.0, 0.485]
Z=[250.0, 0.550]

; XY=[mw/cm²·s, mm]
XY=[13.7, 0.009]
XY=[18.9, 0.038]
XY=[27.0, 0.042]

[:/Gen-1UV/Curing]
Shrinkage Compensation Enable=true ; true/false
Two-Step Exposure Border Width=0.5 ; mm

[:/Gen-1UV/Delays]
Normal Wait Time (After Approach)=1 ; s
Normal Wait Time (After Separation)=1 ; s

[:/Gen-2UV/General]
Printer Classes=["MAX UV385"]

[:/Gen-2UV/Curing]
; Cure through = M·T + O
Multiplier=1
Offset=0.10
XY Scale=1.0031

Burn-In Layers=1
Burn-In Exposure=0.485; mm
Burn-In XY Compensation = -0.25 ; mm

; T [mW/cm²·s , mm]
Z=[5.5, 0.010]
Z=[10.5, 0.115]
Z=[15.5, 0.170]
Z=[20.5, 0.215]
Z=[25.0, 0.240]
Z=[30.0, 0.265]
Z=[35.0, 0.295]
Z=[40.0, 0.310]
Z=[45.0, 0.325]
Z=[50.0, 0.340]
Z=[150.0, 0.485]
Z=[250.0, 0.550]

; XY=[mw/cm²·s, mm]
XY=[13.7, 0.007]
XY=[18.8, 0.015]
XY=[27.0, -0.001]

[Mechanics]
Slides Per Layer=1
Separation Pressure Limit=500.0
Approach Pressure Limit=100.0
Layer Tolerance=15.0
Motor Timeout=100
Traverse Timeout Range=0.30

[Support]
Slope=25
Strength=40
Torsion=0
Contact=0.8
Overshoot=.7
AspectRatio=5
MaximumWidth=2.3
Spacing=3.0
Intersupport=false